A Feng Shui egy több ezer éves kínai dolog. Semmi köze a mai magyar valósághoz.
Mit kaphatnék ettől az ősi, kínai hagyománytól?

Válasz:

Való igaz, hogy a Feng Shui tudománya több, mint 5.000 éves múltra tekint vissza. Írásos anyagai kínai eredetűek.

Azonban empirikus tudomány. Ez azt jelenti, hogy megfigyelésekre épül, az érzékszervek tapasztalatai alapján vizsgálja a tárgyi valóságunkat.

Nem létrehoz törvényeket, hanem azt figyeli, hogy mi hatja át az életünket, miként működik a környezetünk, milyen kapcsolatban állunk mi emberek a minket körbevevő világgal.

Nézzünk pár gyakorlati példát.

Attól, mert a gravitáció törvényszerűségeiről szóló tanulmányát 1687-ben publikálta sir Isaac Newton, még senki nem feltételezi, hogy hazánkban nem lefelé esnek a tárgyak.

Gondolja valaki, hogy Pithagorasz-tétele, mely Kr. előtt 550-540 közt nyert megállapítást, csak a görög háromszögekre érvényes?

Így attól, mert a kínai beavatottak és taoista bölcsek, majd a mandarinok (császári hivatalnokok) kutatásaira épül a Feng Shui tudománya, a természeti környezet és az egyén szoros kapcsolatának vizsgálata, még a Föld bolygó egészén működik.

Ahogy nem állnak meg a természeti törvények sem Anglia, sem Görögország, úgy Kína államhatárán sem. Amint pedig térben, úgy időben is helytállóak. Hiszen a földi természet működése változatlan törvényszerűségek mentén zajlik.

Teljesen el vagyok bizonytalanodva. Az egyik könyvben a bejárat, a másikban meg az égtájak szerint osztják fel a területeket.
Mi is az igazság?

Válasz:

Különféle Feng Shui módszerek léteznek, különféle esetekre. Erről részletesen olvashat minden érdeklődő az általam írt Feng Shui Iskolák titkai című könyvemben.

A különféle iskolákat tekinthetjük úgy, mint az orvostudományban a különböző gyógyítási eljárásokat, műtéti módszereket. Gyakran ugyanarra a daganatra az egyik orvos sebészként műtétet javasol, míg a másik helyen böjtkúrát írnak elő, noha a betegség és a vágyott cél: a gyógyulás, mindkét esetben azonos.

A Feng Shuit nevezhetjük a környezet, a lakótér, munkahely akupunktúrás kezelésének is. Ilyenformán érthetővé válik, hogy az egészséges állapot megteremtésére több mód is kínálkozik, nem csupán egy.

A különböző iskolák szabályai egymástól világosan elkülöníthetőek, konkrétan meghatározhatóak, mely esetben érdemes egyiket vagy másikat követni.

Ebből erednek ezek a gyakori félreértések, hiszen más esetben tekintjük az égtájakat mérvadónak, máskor pedig a bejárati ajtóhoz viszonyítva osztjuk fel életterületekre az alaprajzot.

A Feng Shui olcsó, kínai giccseket ajánl mindenhová. Nekem teljesen más a stílusom.
Így kell tényleg kinéznie a környezetemnek?

Válasz:

A Feng Shui elvei sem olcsó, sem gagyi tárgyakat nem javasolnak.

Minőségi, stílusos és értékes darabokat ajánlanak, lévén ezek rendelkeznek kedvező energiaminőséggel.

Az, hogy a mai kereskedelem melléktermékeként megjelentek a „kegyszer, vegyszer, ócska kínai bazáráru” kategóriába sorolható figurák, annak a sorozatgyártás és a költséghatékonyság az oka. Ennek semmi köze a valódi Feng Shuihoz.

Jómagam tanácsadói munkám során, melyet 1999. óta végzek, következetesen törekszem arra, hogy megszűnjön ez az egyenlőségjel.

Mivel a Feng Shui tudománya színekkel, formákkal, energiaminőségekkel dolgozik, így minden nép, kultúrkör tárgyi és szimbólum világa remekül megnyilvánítható eszközeivel.

Akár a minimál design, akár a magyar népi környezet, akár más stílus tetszik Önnek, mind megvalósítható a Feng Shui elveivel összeegyeztethető formában.

Nem hiszek igazán semmi természetfelettiben. A Feng Shui pedig csak azoknak működik, akik ebben hisznek. Így nekem nem is működne.
Hinni kell benne vagy sem?

Válasz:

A Feng Shui egy empirikus tudomány, Ez azt jelenti, hogy megfigyelésekre épül, az érzékszervek tapasztalatai alapján vizsgálja a tárgyi valóságunkat.

Nem létrehoz törvényeket, hanem azt figyeli mi hatja át az életünket, miként működik a környezetünk, milyen kapcsolatban állunk mi emberek a minket körbevevő világgal.

Alapvetően nem foglalkozik hitkérdésekkel. Így nincs szükség hozzá hitre.

Működik, mint a gravitáció vagy a termodinamika.

Hiszen hiába nem ismeri, sőt nem is hisz a pár napos baba a gravitációban, még az ő szájából is a földre esik a cumi. Akármilyen hitetlen vagy tudatlan egy ember, ha a konnektorba nyúl, megrázza az áram anélkül, hogy azt kérdezné előbb, mit is hisz.

Éppen ebből következően már most is a Feng Shui szabályait követve éljük mindennapjainkat. Ezen törvényszerűségek szerint alakítjuk otthonunkat, munkahelyünket, tárgyi környezetünket.

A térrendezés évezredes tanai ugyanis nem hasra ütésszerűen keletkeztek, hanem a természeti törvények tényszerű, következetes megfigyelése által. A Természetben tapasztalható harmónia megjelenik emberi Életünkben is.

Ahol e kiegyensúlyozott rendszer sérül vagy felbomlik, ott energetikai problémák keletkeznek. Energetikai probléma többek közt: a vita, a veszekedés, az álmatlanság vagy a felfrissülést nem hozó alvás, a kudarcokkal tarkított életút, a fizikai és mentális betegségek, a tanulási nehézségek, a sorozatos bukások, ahogy a magánéleti zavarok is.

Ha alkalmazom a Feng Shui elveit, onnantól kezdve többé semmilyen nehézség nem lesz az életemben.
Vagy mégsem ilyen egyszerű?

Válasz:

Bármilyen csábítóan is hangzik, ám mégsem igaz.

A Feng Shui elveinek következetes alkalmazása által emeljük környezetünk energiaszintjét, úgy érzékeljük a harmónia megjelenését.

Életöröm, boldogság, személyes sikerek, elismerés, egészségi állapotunk javulása, gyógyulás, emberi kapcsolataink minőségi átlényegülése, tanulmányi eredményeinkgyökeres változása formájában.

Sokan szerencsének vagy csodának tulajdonítják ezen eseményeket.

Ám, nem tudja kizárni az Élet alapvető tényét, hogy minden változik és alakul. Megkerülhetetlen az öregség és a halál. Azonban erőt, energiát ad a nehezebb idők feldolgozására, a megoldások létrehozására.

Annyi a sárga csekk, a hiteltörlesztés és a befizetnivalónk, hogy alig győzzük.
Már évek óta keresem a jövendőbelimet, de egyre reménytelenebbnek látom, hogy megtalálom.
Otthon rengeteget tanul a gyerek, de az iskolában mégsem tud jó jegyeket szerezni.
A cégem egyre rosszabbul megy. Többet dolgozom és mégis elfolyik a bevételem.
Nyugtalanul alszom, nappal meg fáradt vagyok.
Hosszú ideje házasok vagyunk, márcsak együtt élünk, érzelmek és szenvedély nélkül.
Lehet ezeken a helyzeteken változtatni?

Válasz:

Pontosan ezek azok a negatív élethelyzetek, melyek a Feng Shui tanácsadás kiindulópontjaként szolgálnak.

Megoldásra váró ügyek. Amin változtatni szeretnénk, próbáltunk is számtalanszor. Azonban mégsem jártunk sikerrel.
A tanácsadás során, mint szakember feltárom a tárgyi környezet vizsgálata során, hogy milyen problémák és milyen energetikai sérülések nyilvánulnak meg a térben.

Természetesen, ezután következnek a konkrét javaslatok. Szobacsere, falfestés, tárgyak helyének megváltozatása és egyéb valós fizikai munkálatok.

Hiszen ez az, ami majd a remélt eredményre vezethet.

Lévén a tér, benne pedig a tárgyaink csupán csak tükrözik, nem okozzák a gondjainkat.

Amint feltárjuk milyen hibás, már elavult gondolat- és érzelemminta jellemzi állapotunkat tárgyi szinten, majd ezen változtatunk, mégpedig tudatos formában, új minőségű élethelyzetbe kerülünk.

Bérelt ingatlanban lakom. Bérelt ingatlanban működik a cégem. Itt semmit sem lehet megváltoztatni, mert a főbérlő, a szabályok nem engedik.
Vagy esetleg mégis tudok valamit tenni?

Válasz:

Mivel a Feng Shui elvei alapján a színek, a formák, továbbá a növények, a kövek és az illatok hatalmas energiával bírnak, így javítani látszólag kis változtatásokkal is erőteljesen lehet.

Amit a Feng Shui konzultánsként látok, hogy mindenen lehet és érdemes is javítani. Bár való igaz, mértéke változhat a beavatkozás függvényében.

Magam még egy éjszakát töltve egy hotel szobában is eszközlök változtatásokat, s már ez is hoz eredményt. Egy tárgyalás kimenetele is megfordítható akár egy másik széket választva. Míg egy albérleti szobában átforgatott pár bútorelem is új minőségű eseményeket generál.

Olvastam már cikket, könyvet a témáról. Azonban annyi kínai kifejezés, ismeretlen szó szerepelt, hogy nem is értem a lényegét.
Egy tanácsadás is ilyen bonyolult?

Válasz:

Mint minden tudomány, úgy a Feng Shui is használ szakszavakat és kifejezéseket. Ez természetes.

Idézzük csak fel az iskolai tanulmányainkat. Vajon ott nem tanultunk alanyról, állítmányról, külső szögről, differenciál számításról, irreverzibilis folyamatról és egyéb kifejezésekről? Persze, hogy igen.

A helyszíni, személyre szóló tanácsadás kezdetén, az alaprajz kiértékelése után rövid elméleti bevezetést nyújtok. Ekkor ismerkedünk meg a Feng Shui szakszótárával, azokkal a kifejezésekkel, melyek néha annyira idegenek.

Chi- életerő, bioenergia

Sha- halott, ártó energiaminőség

5 elem- minket körbevevő anyagi világ minőségi felosztása

És hosszan sorolhatnám. Azonban nem cél az elrettentés.

Hanem a gördülékeny megértése a kifejezéseknek.

Tanácsadás során ez 5 perc alatt teljesen érthetővé válik. Nem igényel többet!  Természetesen, mindezt ábrákkal és világos magyarázatokkal kísérve tartalmazza a tanácsadás. Továbbá minden általam írt könyvben olvashat róla.